Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym Spółdzielni Socjalnej Heca jeszczedzis.pl

Spółdzielnia Socjalna Heca przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis jeszczedzis.pl

Definicje

Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.jeszczedzis.pl

Administrator – Spółdzielnia Socjalna „Heca”, ul. Jaśkowa Dolina 9/4, 80-252 Gdańsk, email: spoldzielniaheca@gmail.com

Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem serwisu.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu (np. komputer)

Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na urządzeniu użytkownika

Gromadzenie danych

Spółdzielnia Socjalna Heca informuje, że dane podawane przez użytkowników serwisu jeszczedzis.pl w celu założenia konta klienta w serwisie internetowym, są w pełni poufne i wykorzystywane jedynie do:

 • założenia konta przez klienta
 • nawiązania kontaktu
 • wystawiania dokumentów księgowych
 • przesyłania wiadomości e-mail.

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Spółdzielni Socjalnej Heca. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym podmiotom, niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami Spółdzielni Socjalnej Heca. Poufność danych może być uchylona na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony jeszczedzis.pl. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Spółdzielni Socjalnej Heca jeszczedzis.pl nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę jeszczedzis.pl Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie możemy analizować pliki z logami w celu określenia: jak często strona jest odwiedzana, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Spółdzielni Socjalnej Heca. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Spółdzielni Socjalnej Heca

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie tu wpisać jakim  nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Rodzaje Cookies

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Odnośniki do innych stron

Serwis jeszczedzis.pl może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu jeszczedzis.pl

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na urządzeniach użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google+
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.